Interiørarkitektur

Under glansbildet – interiørarkitekter med samfunnsansvar

Interiørarkitektenes rolle og mandat stod på spill under årets fagdag.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2017
Workshopene bidrar til å skape en sosial arena der alle bidrar på sin måte. Mama strikket pannebånd til studentene fra AHO og laget lunsj på workshopen. Foto: Makers’ Hub

Vi lever i en tid der selv store kommersielle bedrifter er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Normen er at store investeringer i utviklingsprosjekter lønner seg for bedriften, og Dr. Bianca Maria Hermansen, arkitekt, urbanist og sosial designer PhD hos Lego, beskriver leke- tøysgigantens prosjekter ved å si at «vi kan etablere og bygge tillit gjennom bruk av design, vi kan bygge relasjoner», og viser til et storstilt gjenoppbyggingsprosjekt Lego har gjort i Kairo, Egypt.

«I Kairo har vi arbeidet med Kodak Passageway, vi gjenoppbygger tillit gjennom design og reetablering av byrom. […] Å skape gode uterom er en stor utfordring når myndighetene ikke ønsker at mer enn 6 personer kan samles samtidig. Da må man være klok i sin utforming, design er ikke dekorasjon, men problemløsning,»

Det lille byrommet Kodak passageway har blitt godt mottatt, og konseptet vil bli kopiert i flere andre uterom i Kairo. Lego investerer store beløp i tilsvarende prosjekter rundt om i verden, men det understrekes at investeringene i økt tillitskapital gjør seg godt på bunnlinjen.

Hermansen mener også at tillitskapitalen vi har etablert i de nordiske landene, er vesentlig for våre velfungerende samfunn, og benytter det som et utgangspunkt for Lego sine utviklingsprosjekter.

Dr. Bianca Maria Hermansen, arkitekt, urbanist og sosial designer PhD hos Lego.

Fagdag om mer enn dekor

Det var med andre ord en litt annen agenda enn det som vanligvis er tilfellet, da NILs årlige fagdag ble gjennomført lørdag 29. april på Doga i Oslo, og det ble samlet i underkant av seksti deltakere.

Dr. Bianca Maria Hermansen var bare én av flere deltagere på årets fagdagsprogram som bidro til at foredragsholderne fremstod med en annen tilnærming til faget enn vi har vært vant til å møte i denne sammenheng. I en årrekke har vi latt oss inspirere av glansbilder, vakre, kreative og innovative interiørprosjekter, estetisk presentert og fotografert. I år var det altså annerledes.

Brukermedvirkning tenkt på nytt

Med innslag fra Norge, Danmark og Tyskland ble salen minnet om at samtlige utøvende interiørarkitekter har et samfunnsansvar, enten de arbeider i en stor kommersiell bedrift eller i et mindre foretak med en sosial profil. Salen ble oppfordret til å dedikere minst én årlig arbeidsdag til samfunnsnyttig arbeid. «Hvor- for ikke erstatte julebordet med en dag dedikert til et allmennyttig formål?»

Oppfordringen gir romfor ettertanke og endring

Jana Sommer er utdannet arkitekt og urbanist på Technical University of Berlin og RMIT Melbourne og arbeider nå hos Die Baupiloten BDA. Her har hun deltatt i flere brukermedvirk- ningsprosesser og bidratt til Die Baupiloten sin utgivelse: «Architecture is Participation»

Jana Sommer kom til fagdagen og viste konkrete og jordnære prosjekter som kontoret har gjennomført de siste ti årene. Sommer hadde et fyldig intervju på trykk i Arkitektnytt 04/2017, der hun beskrev hvordan brukermedvirkning og deltagelse redefinerer arkitektens rolle, samtidig som det bidrar til sosialt bærekraftig byggeri. 

Interiørarkitekt MNIL Else Marie Abrahamsen Egenes. Foto: Privat

Maker’s Hub

I Norge har også flere aktører kommet på banen med samfunnsaktuelle prosjekter. Fakultet for design ved Universitet i Bergen, tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen, ved førsteamanuensis Bente Irminger var til stede på fagdagen og trakk frem skolens samarbeidsprosjekt med Kriminalomsorgen i Bergen, der de stimulerer studentene til å formgi produkter som kan produseres i fengselets verksted, av innsatte.

En annen ung norsk formgiver med et tydelig samfunnsengasjement er interiørarkitekt MNIL Else Marie Abrahamsen Egenes. Hun er født inn i en interiørarkitektfamilie, hennes far, interiørarkitekt MNIL Petter Abrahamsen, har i en årrekke drevet interiørarkitektkontoret Riss i Oslo og har i stor grad arbeidet med utforming av restauranter og serveringsteder.

Etter å ha fullført sin master i interiørarki- tektur på Konstfack Stockholm i 2016 har imidlertid Else Abrahamsen definert sin egen retning og valgt å arbeide innenfor et ganske annet område av fagfeltet.

Else har etablert organisasjonen Makers’ Hub og utforsker hvordan man som designer kan ta et sosialt ansvar og møte dagens samfunnsutfordringer. Makers’ Hub tar i bruk arkitektoniske verktøy og arbeider mot fordommer av sosialt ekskluderte og marginaliserte grupper. Med sin idealistiske tilnærming til faget har hun bidratt til å skape en bedre hverdag for mennesker i flere mottakssenter, deriblant på Dikemark asylmottak, der hun etablerte en workshop i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Abrahamsen benytter medvirkning som et aktivt virkemiddel for økt tilhørighet og viser til arbeidsøkter på Dikemark asylmottak for å demonstrere selvbygging som mestringsverktøy. Som utøvende interiørarkitekt med samfunnsansvar har Abrahamsen vist at det er mulig å skape positive løsninger på begrenset budsjett. Hun er også opptatt av at interiør- arkitektene må redefinere sin rolle.

– Vi må gjøre interiørarkitektene mer dagsaktuelle. Vi må gjøre oss nødvendige. Innovasjon og sosialt entreprenørskap er viktig for å fremheve vår kompetanse og viktige rolle.

I forbindelse med workshopen på Dikemark lager beboerne romdelere til fellesstua for å skape mer intime rom til blant annet private samtaler. Foto: Makers’ Hub