Arkitekturpriser

Vinner kåret i Bergen

Universitetsaulaen er kåret til vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris for 2018.

Universitetsaulaen i Bergen er kåret som vinner til prisen for 2018. Arkitekt: B+B arkitekter AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Byggherre: Statsbygg. Foto: Statsbygg / Trond Isaksen

Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris

Bystyret vedtok i 2011 ny arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne – de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste 3 årene.

For åttende gang har Rådet for byforming og arkitektur i Bergen kommune kåret en vinner. I alt seks prosjekter var nominert, og Universitetsaulaen, Muséplassen 3, prosjektert av B+B arkitekter AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS vakte størst begeistring hos juryen. Byggherre er Statsbygg.

Juryen besto av Knut H. Opheim, Tor Helge Valen, Gunn Nordal og Siri Skjold Lexau, alle fra Rådet for byforming og arkitektur i Bergen kommune.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

- Rådet for byforming og arkitektur ønsker å berømme arkitektene som med sitt inngrep i den eksisterende bygningsmassen har hatt mot til å ta ut etasjeskillet og gjennom det klart å skape den storstuen som offentligheten har fått for konserter, og foredrag, i tillegg å forsyne universitetet med et svært representativt lokale for arrangementer som internasjonale konferanser, pristildelinger og doktorpromosjoner.

Vinneren fikk prisen overrakt på Byutviklingskonferansen i Grieghallen i dag, 30. november.

Foto: Statsbygg / Trond Isaksen
Foto: Statsbygg / Trond Isaksen